A la intemperie. Aldo Rosado Tuero entrevistó a Oscar Echegaray. Parte II.